Тубдиспансерът ще получи 257 000 лв. от общинския бюджет

15Община Варна ще отпусне 257 000 лв. от бюджета си за покриване на част от задълженията на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Това реши с пълно единодушие Общинският съвет след оживена дискусия в зала „Пленарна“.

С част от одобрените средства ще се погасят дълговете на здравното заведение към НАП и Енерго-Про, за които има издадени изпълнителни листове, а с остатъка ще бъдат платени възнагражденията на персонала за ноември и декември миналата година. Държавната субсидия, която лечебното заведение предстои да получи, ще отиде целево за заплати, решиха още съветниците.

В рамките на заседанието беше изтъкнато, че никой не иска закриване на лечебното заведение, но е необходимо възможно по-бързо решаване на проблемите, които са много и трупани с години. Общинските съветници одобриха създаването на работна група, която да извърши проверка и да излезе с доклад за възможностите за оптимизиране на разходите в болницата. Решено бе членове на групата да бъдат председателят на ресорната комисия доц. Антоанета Цветкова, общинският съветник Григор Григоров и директорът на дирекция „Здравеопазване“ Анастасия Георгиева.3

В рамките на заседанието бяха отправени критики към работата на контрольора на Тубдиспансера, който никога не докладвал на Общинския съвет за състоянието на болницата. Отново с абсолютно мнозинство общинските съветници решиха д-р Стефан Стефанов да бъде освободен от поста.

Това е поредната финансова помощ, която Тубдиспансерът получава от общината. Тя бе гласувана, тъй като лечебното заведение е със запорирани сметки заради натрупани дългове, които към април възлизат на над 421 000 лева.

9   17

16   10

14   11