Удължиха срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април

COVID-19_2Въведените противоепидемични мерки у нас срещу коронавируса остават до 12 април включително. Рестрикциите бяха удължени със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев по препоръка на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

В заповедта се посочва, че „се допуска в големите търговски центрове – тип МОЛ, да работят доставчиците на платежни услуги при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания“.

До 12 април остават затворени детските ясли и градини, училищата и университетите. Театрите, кината, увеселителните заведения също няма да работят. Дотогава е в сила и забраната за посещение на паркове, градинки, спортни и детски площадки.

Пропускателният режим на входно-изходните пътища на областните центрове остава в сила. През КПП-тата се допуска преминаването само в случай на:

– полагане на труд в населеното място;

– здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

– завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

– необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;

– необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

За да преминат пътуващите, трябва да носят в себе си:

– служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

– медицински документ;

– документ за самоличност;

– декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

До 12 април остава в сила и друга рестрикция. Хората до 60-годишна възраст нямат право да влизат в магазините сутрин между 08:30 и 10:30 часа.