Увеличават капитала на Тубдиспансера с 874 000 лева

22Общинският съвет във Варна одобри увеличение в капитала на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. На днешното заседание съветниците дадоха съгласието си капиталът на бившия Тубдиспансер да бъде вдигнат с 873 950 лв., представляващи стойността на отпуснатите през последните четири години общински средства за изплащане на задължения на лечебното заведение. В резултат на извършеното увеличение капиталът на дружеството е в размер на 1 247 950 лв.

След дебати съветниците одобриха предложението на кмета Иван Портних за отпускане на средства от местната хазна за завършване реконструкцията на стадион “Спартак“ и за цялостен ремонт на теренната настилка на стадион “Локомотив“. Общината ще осигури над 2,57 млн. лева   с ДДС, за да може спортното съоръжение да получи лиценз за организиране на двубои на професионално ниво. По предварителни разчети реконструкцията на стадион “Спартак“ ще струва близо 1,95 млн. лева, а на терена на стадион “Локомотив“ – почти 627 хил. лева, в това число проектиране, строителен надзо11р и др.

На днешното заседание беше одобрено отпускането на 84 хил. лв. с ДДС от бюджета на Община Варна за нуждите на Първа районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. Средствата ще бъдат използвани за подмяна на гаражни врати, стана ясно на днешното заседание.

Съветниците взеха също решение за удължаване на срока за извършване на ликвидация на общинското дружество „Жилфонд“. Те възложиха на ликвидатора в срок до 5 юли 2021 г. да представи списък с всички активи и със сумата на задълженията на дружеството, за да може Общинският съвет да предприеме последващи действия.

Гласувано бе Община Варна да предаде за стопанисване на „Водоснабдяване и канализация“ пречиствателната станция за отпадни води в Златни пясъци, която е публична общинска собственост. Съоръжението бе обновено по оперативна програма „Околна среда“ и вече е в експлоатация.

16