Варна и Париж заедно в проект за управлението на градовете нощно време

2Варна може да си сътрудничи с туристически градове от седем европейски държави по програмата URBACT IV 2021-2027, допринасяща за сближаване на общините чрез взаимно обучение. Съветниците от комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество дадоха съгласието си общината да участва като партньор в проекта „Cities after dark”, насочен към икономиката и управлението на градовете нощно време. Останалите участници са Генуа, Будва, Талин, Париж, Пирея, Никозия, Малага и Брага в Португалия като водеща община.

В рамките на проекта партньорите ще разгледат различните модели на управление през нощта в големите и средните градове в Европа и по света и на базата на техния опит ще разработят иновативни решения. Пандемията от COVID-19 имаше отрицателно въздействие върху нощните дейности и градовете трябва да изготвят интегрирани стратегии за справяне на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства, свързани с тъмната част на денонощието, което може да бъде лост за растеж и възстановяване.

Бюджетът на проекта е малко над 1,6 млн. лева, като за Варна е близо 140 000 лева. От тях 80% са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20% – съфинансиране, като 15% се поемат от държавата. 5% от бюджета е за сметка на Община Варна, като средствата от почти 7 хил. лева са разпределени за период от 2,5 години след одобрение на проекта.

Продължителността е 30 месеца, като се очаква дейностите по него да започнат съвсем скоро.

Сред темите на днешното заседание бе извършването на замяна на една училищна сграда с друга по процедура „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Първоначално бе предложено и одобрено от Общинския съвет нови сгради да бъдат построени за основните училища „Добри Чинтулов“ и „Йордан Йовков“ във Варна. С оглед на това, че за ОУ „Йордан Йовков“ е подадено и друго проектно предложение, което е по процедура „Модернизация на образователната среда“ от НПВУ, бе решено това училище да бъде заменено със Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“. Необходимостта от построяването на новата сграда за танци и спорт е продиктувана от крайно недостатъчната закрита спортна база на училището, което с над 1300 ученици се нарежда сред най-големите във Варна.

Предвижда се изграждане на сграда за обучение по хореография, която ще бъде на 4 етажа с 4 зали от по 90 кв. м с прилежащи съблекални (с бани и тоалетни), складове за гардероб и инвентар, както и помещение за учителите. Със строителството й сегашните танцови зали ще бъдат преобразувани в учебни и Хуманитарната гимназия ще може да премине към едносменен режим на обучение от 2026/2027 г. , стана ясно на днешното заседание.