Варна иска държавен терен за строителството на туристически и конгресен център

20Община Варна планира да изгради туристически и конгресен център в к.к. „Св. св. Константин и Елена“. За реализацията на проекта има подходящ терен, който е собственост на държавата. На днешното заседание на местния парламент с 36 гласа „за“, 1 – „против“ и 5 – „въздържали се“ бе решено общината да поиска да придобие безвъзмездно от Министерството на здравеопазването имота с площ от 9 156 м. Върху него се  предвижда да бъде изграден мултифункционален комплекс, включително със спортни съоръжения и зелени площи със зони за отдих, като финансирането ще се търси по европейски програми.

Общината работи и за осигуряване на нов дом за кметство „Младост”. Вече има набелязан имот за строителство на модерна сграда, която ще приюти администрацията на варненския район с около 90 000 жители и ще създаде съвременна среда за обслужване на гражданите. Теренът е на комуникативно място, осигуряващо лесен достъп. Според Общия устройствен план на Варна имотът, за който има действащ ПУП-ПРЗ, попада в устройствена зона –  Жг, с показатели за застрояване: макс. плътност – 60%, макс. кинт – 3, мин. озеленена площ – 20% и макс. кота корниз – 26 м.

Кметството сега се помещава в жилищен блок в ж. к. „Трошево“, който е в много лошо и нефункционално състояние. Ползваната от администрацията площ е около 560 кв. м., а за да се осигури нормална работна среда, трябва да е минимум 2 500 кв. м. Освен че условията са неприемливи както за служители, така и за граждани, ежедневно изникват трудности, тъй като информационният център е в подблоковото пространство, а кабинетите на експертите са пръснати в няколко апартамента. Заради лошия сграден фонд и липсата на енергоспестяващи мерки разходите за ел. енергия и поддръжка са много високи. Достъпът с автомобил също е  затруднен. Единствената и много ограничена възможност за паркиране е на съществуващия паркинг към жилищния блок.

Общинският съвет одобри и решение на кмета за откриване на процедура за определяне на нови концесионери за спирките на градския транспорт. Те ще трябва да изградят нови и модерни съоръжения на най-натоварените места, свързани с обществения транспорт в града, както и да поддържат вече съществуващите спиркозаслони. На концесия ще бъдат отдадени 364 спирки, разпределени в три пакета. Бъдещите инвеститори ще получат правото да разположат и търговски обекти – павилиони и вендинг машини, като техният брой ще бъде ограничен, стана ясно на днешното заседание.

Рекорден брой двойки с репродуктивни проблеми – общо 82, да бъдат финансово подпомогнати от Община Варна, решиха още съветниците. С пълно единодушие Общинският съвет даде съгласието за отпускане на общо 212 хил. лв. за дейности и изследвания по асистирана репродукция. По това перо в местната хазна остават 128 хил. лв., с които общината ще може да помогне на още двойки с трудности в зачеването.

Съветниците одобриха и еднократни помощи за 179 души със здравословни проблеми, сред които има и 22 деца. Общата стойност на подпомагането e в размер на  108 050 лв., като повечето сумите от варират между 150 и 1500 лв. Седем пациенти, страдащи от по-тежки заболявания, ще получат по 2 000 лв. от общината.

С решение на местния парламент от днес други 115 души ще получат еднократни социални помощи. Подпомагането варира между 250 и 350 лева и се дава за покриване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. За целта от общинския бюджет ще бъдат отпуснати общо 33 900 лв. От началото на годината броят на хората с одобрени социални помощи е 340, а гласуваните средства – 89 450 лева. По това перо до края на 2023 г. остават 151 000 лв.