Варна ще разполага с над 4 млн. лева повече за социални дейности

SDJP_1С над 4,1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности през 2022 спрямо този за предходната година. Проекторамката в размер на близо 26,2 млн. лева беше одобрена на днешното заседание на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет – Варна.

Сериозен ръст има и при Социална програма, обхващаща голям кръг от потребители. Тя възлиза на близо 4,7 млн. лева и е увеличена с почти 700 хил. лева спрямо отчета за 2021 г.

Община Варна през тази година ще предоставя 57 услуги в социални средства с местно и държавно финансиране. В проекторамката за 2022 г. са заложени също средства за 6 второстепенни разпоредители с бюджет.

Предвидени са средства в размер на 3,64 млн. лева за домашния социален патронаж, осигуряващ топла храна на 550 възрастни и хора с увреждания. Издръжката на домовете за стари хора и за пълнолетни лица с увреждания ще струва 2,9 млн. лв., а на приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби – 634 хил. лева. Бюджетът за социалните асистенти на 120 деца със специални образователни потребности е в размер 1,25 млн. лева. Пенсионерските клубове, които са общо 24, ще получат от общината 101 хил. лева.SDJP_2

Планираните средства за социални помощи са в размер 229 хил. лева. За сравнение – през пандемичната 2020 г.  те бяха близо 131 хил. лева. 220 хил. лв. ще бъдат отпуснати на социално слаби граждани, а 9 000 лв. – за подпомагане на деца на загинали полицаи.

И през тази година Община Варна ще продължи политиката за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, както и за устойчивост на реализираните проекти. До няколко месеца трябва да отворят врати двата нови центъра за хора с деменция, които ще осигурят грижа на общо 55 души. Сред примерите за устойчивост е Дневният център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания в кв. „Аспарухово“. Центърът, изграден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, я продължение на 16 месеца работи с европейски средства, но след края на проекта ще продължи да функционира, вече с държавно финансиране.