Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция

D-r Lidia MarinovaОбщина Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция. Това се случи на национална кръгла маса в София, в която участие взе и зам.-председателят на Общинския съвет д-р Лидия Маринова.

Форумът беше организиран от Национална мрежа за децата, обединяваща 150 неправителствени организации, съвместно с представители на ресорните министерства – на труда и социалната политика, на здравеопазването и на образованието. Основна тема на дискусиите бе ранната детска интервенция – работа по предотвратяване изоставането на деца с увреждания в институции и подпомагане на семействата за отглеждане на децата в семейна среда.

Гост експерт бе д-р Емили Барон – директор на Институт RISE, Вашингтон, и водещ експерт и изследовател в областта на ранната детска интервенция. През май д-р Барон посети Варна, Русе и София и се срещна с представители на комисиите по социални дейности и здравеопазване на Националното сдружение на общините в Република България /НСРОБ/. В последвалия доклад тя направи обстоен анализ на работата по ранна детска интервенция, като подчерта, че България има добри практики в тази област, но има и още доста въпроси за решаване.

Изтъкнато бе, че държавните институции, от които зависи обединяването на усилията на всички заинтересовани страни, могат да използват отличния пример на Карин дом и на Община Варна, които работят от няколко години по този въпрос и го припознават като изключително значим.

Варна е първата и единствена община в България, която е включила ранната детска интервенция като социална услуга, финансирана от местния бюджет и извършвана изключително професионално от специалисти от Карин дом. Варненската организация обучава 46 екипа от цялата страна, които работят по проблема ранна детска интервенция във възрастовата група 0-3 години. С по-големи деца – на възраст между 3 и 6 години, се занимава Общностният център за деца и семейства – Варна, чийто ръководител Даниела Биячева също взе участие в кръглата маса.

Община Варна е първата, която работи съвместно с Медицинския университет, предимно с катедра „Педиатрия и доц. Ружа Панчева. Висшето училище е включило модул „Ранна детска интервенция“ като възможност за следдипломна квалификация.

Предстои ранната детска интервенция да бъде заложена като услуга със съответните стандарти в новия закон за социални услуги, по който се работи.