Варненски съветници подкрепят цифровизацията на общинския архив

Logo_VarnaОбщинските съветници от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си Община Варна да кандидатства с проектно предложение за цифровизация на целия наличен архив на местната администрация.

Водеща организация по проекта „Цифрово съхранение и достъп до архиви на общини“ е Община Варна. Неин партньор е испанският град Калвия и още пет фирми, асоциации и университет от Словения, България и Испания.

Проектът предвижда проучване на възможностите за дигитализация на архивите на българската и на испанската община, както и доставка на необходимия хардуер и софтуер. Планира се системата да бъде въведена във Варна, а в Калвия – пилотно представена.

Общата стойност на проекта е над 1,8 млн. евро, като съфинансиране от страна на Община Варна не се изисква. Бюджетът на българската община е 842 хил. евро. Средствата ще бъдат осигурени по програмата за иновации на Европейския съюз “Хоризонт 2020” и ще бъдат изразходвани за хардуерно и софтуерно оборудване, заплащане на екипа по проекта, офис консумативи и външни услуги.

Продължителността на проекта е 36 месеца, стана ясно още на днешното заседание.