Варненското СУ „Димчо Дебелянов“ остава средищно през учебната 2017/2018 година

Варненското СУ „Димчо Дебелянов“ ще бъде средищно и през учебната 2017/2018 година. Съветниците от ПК „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна дадоха съгласието си учебното заведение да продължи да фигурира в списъка на средищните училища в България за предстоящата година.IMG_20170818_110115

„Димчо Дебелянов“ е единственото средищно училище в община Варна. То има  такъв статут от седем години, който му позволява да получава допълнителна субсидия, стана ясно на днешното заседание на комисията.

В учебното заведение се обучават 38 ученици от две варненски села, в които няма училище. 28 деца пътуват от с. Звездица, а 10 – от с. Казашко. За тях транспортът до училището е безплатен.

Днешното решение трябва да бъде гласувано и на сесия на Общинския съвет.

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложението се внася до 10 септември в Министерство на образованието и науката.