Във Варна проучват възможностите за поставяне на подземни контейнери

3Работна група ще проучва възможностите за поставяне на подземни контейнери във Варна. Предложението за нейното създаване от групата на „Български гласъ“ получи подкрепата на членовете на комисията по благоустройство и комунални дейности към местния парламент.

Работната група ще се състои от 13 души, 7 от които общински съветници. Членовете на комисията гласуваха в състава й да влязат техните колеги Мартин Димитров, Мартин Златев, Юсмен Юсмен, Светослав Йорданов, Христо Атанасов, Стоян Петков и Ивайло Костадинов. Останалите попълнения ще бъдат от петте районни администрации и от Дирекция „Екология“ в Община Варна. Срокът за функциониране на работната група ще бъде шест месеца.

В дневния ред на днешното заседание беше включено отворено писмо от гражданско сдружение „Варна диша“, в което се настоява за спиране на колите в Морската градина и по цялата Крайбрежна алея. Част от исканията на неправителствената организация са за изменение на Общия устройствен план на Варна, за да може цялата зона от вълнолома до Евксиноград и от морето до булевардите да стане една цяла територия за озеленяване и широко обществено ползване. Друго тяхно искане е за изменение на ПУП за Аспарухов парк, за да се пресекат всякакви съмнения за потенциално застрояване. Без дискусия членовете на комисията дадоха положително становище и препратиха писмото към ПК „Архитектура и градоустройство“, където ще се разгледа по същество и ще бъдат взети решения по поставените въпроси.

1  2