Заседание № 38 от 08.04.2019 г.

Начало > ...

Заседание № 38 от 08.04.2019 г.

Публикувани на  04.04.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №38

icon-pdf Проектоматериали за заседание №38


Публикувани на 09.04.2019 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №38

icon-pdf Протокол от заседание №38

icon-pdf Решения от заседание №38

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №38


icon-pdf Публикация на протокол №38 в печатни издания