Заседание №9 от 20.11.2020 г.

Начало > ...

Заседание №9 от 20.11.2020 г.

С цел спазване на противоепидемични мерки на територията на страната, съгласно Решение № 673/25.09.2020 г. на Министерски съвет, Заповеди № РД-01-609/21.10.2020 г. и № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 3739/22.10.2020 г. на кмета на Община Варна, деветото заседание на Общински съвет – Варна ще се състои в съответствие с указаните предписания.

Заседанието ще се проведе ОНЛАЙН и може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-Варна


Публикувани на  18.11.2020 г., актуализирани на 19.11.2020 г..

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №9 /актуализиран/

icon-pdf Проектоматериали по т.1

icon-pdf Проектоматериали по т.2

icon-pdf Проектоматериали по т.3

icon-pdf Проектоматериали по т.4


Публикувани на 24.11.2020 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №9

icon-pdf Протокол от заседание №9

icon-pdf Решения от заседание №9

icon-pdf Поименно явно гласуване от заседание №9