Заседание №28 от 10.08.2022 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №28 от 10.08.2022 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  05.08.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №28

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1

zip-icon_sm Проектодокументи по т.2  и icon-pdf  Проектодокументи по т. 2.5

zip-icon_sm Проектодокументи по т.3

icon-pdf  Проектодокументи по т.5

zip-icon_sm Проектодокументи по т.6

icon-pdf  Проектодокументи по т.8

zip-icon_sm Проектодокументи по т.9

zip-icon_sm Проектодокументи по т.10

icon-pdf Проектодокументи по т.11


Публикувани на  16.08.2022 г

.icon-pdf  Дневен ред на заседание № 28

icon-pdf Протокол от заседание № 28

icon-pdf  Решения от заседание № 28

       icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1002-1

       icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1007-2

       icon-pdf  Приложение № 2 към решение № 1002-1

       icon-pdf  Приложение № 2 към решение № 1007-2

       icon-pdf  Приложение № 3 към решение № 1007-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 1003-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 1015-3

       icon-pdf  Приложение към решение № 1021-5

       icon-pdf  Приложение към решение № 1022-6

       icon-pdf  Приложение към решение № 1023-8

       icon-pdf  Приложение към решение № 1024-9

       icon-pdf  Приложение към решение № 1025-10

       icon-pdf  Приложение към решение № 1026-10

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 28