Заседание № 4 от 11,12.02.2020 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание № 4 от 11,12.02.2020 г.

Публикувани на 06.02.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 – ПК “Собственост и стопанство”

icon-pdf Проектоматериали по т.3 – Комисия по приватизация и следприватизационен контрол 

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4 – ПК “Финанси и бюджет”

 Проектоматериали по т.4.1 – Бюджета на община Варна за 2020 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4-а icon-pdf  Приложение №4-б
icon-pdf Приложение №4-в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №5-а
icon-pdf Приложение №6 icon-pdf Приложение №6-а icon-pdf Приложение №7
icon-pdf Приложение №8 icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdf Приложение №12-б icon-pdf Приложение №12-в icon-pdf Приложение №12-г
icon-pdf Приложение №12-д icon-pdf Приложение №12-е icon-pdf Приложение №13
icon-pdf Приложение №14 icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16
icon-pdf Приложение №17 icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19
icon-pdf Приложение №20 icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22
icon-pdf Приложение №23 icon-pdf Приложение №24 icon-pdf Приложение №24-а
icon-pdf Приложение №24-б icon-pdf Приложение №25 icon-pdf Приложение №26
icon-pdf Приложение №27 icon-pdf Приложение №28 icon-pdf Приложение №29
icon-pdf Приложение №30 icon-pdf Приложение №31 icon-pdf Приложение №32
icon-pdf Приложение №33 icon-pdf Приложение №34 icon-pdf Приложение №35
icon-pdf Приложение №36 icon-pdf Приложение №37

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5 –  ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6 – ПК “Култура и духовно развитие”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7 – ПК “Архитектура и градоустройство”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8 – ПК “Наука и образование”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9 – ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

icon-pdf Проектоматериали по т.10 – Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

icon-pdf Проектоматериали по т.11 – Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К”

icon-pdf Проектоматериали по т.12 – Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.


Публикувани на 18.02.2020 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №4

icon-pdf Протокол от заседание №4

icon-pdf Решения от заседание №4

Приложения към решение № 156-4(4)11.02.2020г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4-а icon-pdf  Приложение №4-б
icon-pdf Приложение №4-в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №5-а
icon-pdf Приложение №6 icon-pdf Приложение №6-а icon-pdf Приложение №7
icon-pdf Приложение №8 icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdf Приложение №12-б icon-pdf Приложение №12-в icon-pdf Приложение №12-г
icon-pdf Приложение №12-д icon-pdf Приложение №12-е icon-pdf Приложение №13
icon-pdf Приложение №14 icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16
icon-pdf Приложение №17 icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19
icon-pdf Приложение №20 icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22
icon-pdf Приложение №23 icon-pdf Приложение №24 icon-pdf Приложение №24-а
icon-pdf Приложение №24-б icon-pdf Приложение №25 icon-pdf Приложение №26
icon-pdf Приложение №27 icon-pdf Приложение №28 icon-pdf Приложение №29
icon-pdf Приложение №30 icon-pdf Приложение №31 icon-pdf Приложение №32
icon-pdf Приложение №33 icon-pdf Приложение №34 icon-pdf Приложение №35
icon-pdf Приложение №36 icon-pdf Приложение №37

        icon-pdf Приложение към решение № 86-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 87-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 88-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 90-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 96-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 101-3(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 171-4(4)11.02.2020 г.

         icon-pdfПриложение към решение № 174-4(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 177-4(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 178-4(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 181-5(4)11.02.2020 г.

         icon-pdfПриложение към решение № 182-6(4)11.02.2020 г.

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №4


Публикуван на 21.02.2020 г.

icon-pdf Публикация на протокол №4 в печатни издания