Заседание № 6 от 13,14.07.2020 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание № 6 от 13,14.07.2020 г.

Публикувани на 09.07.2020 г.

Актуализирани на 10.07.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9

 


Публикувани на 21.07.2020 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №6

icon-pdf Протокол от заседание №6

icon-pdf Решения от заседание №6

          icon-pdf Приложение към решение № 222-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 223-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 225-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 226-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 231-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 232-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 234-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 239-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 241-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 247-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 250-4(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 251-4(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 252-4(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 253-5(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 254-5(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 255-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 256-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 257-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 258-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 259-7(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 260-7(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 323-9(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 327-9(6)13,14.07.2020 г.

 

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №6


Публикуван на 04.08.2020 г.

icon-pdf Публикация на протокол №6 в печатни издания