Заседание №14 от 4.03.2021 г. и 05.03.2021 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №14 от 4.03.2021 г. и 05.03.2021 г.

С цел спазване на противоепидемични мерки на територията на страната, съгласно Решение № 855/25.11.2020 г. на Министерски съвет, Заповеди № РД-01-51/26.01.2021 г., № РД-01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г., №РД-01-20/15.01.2021 г. и №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 0204/28.01.2021 г. на кмета на Община Варна, заседанието на Общински съвет – Варна ще се състои в съответствие с указаните предписания.

Заседанието ще се проведе ОНЛАЙН и може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-Варна


Публикувани на  26.02.2021 г., актуализирани на 28.02.2021 г. и 02.03.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №14

zip-icon_sm Проектоматериали по т. 2

icon-pdf Проектоматериали по т. 3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т. 5

zip-icon_sm Проектоматериали по т. 6

zip-icon_sm Проектоматериали по т. 7

zip-icon_sm Проектоматериали по т. 8

icon-pdf Проектоматериали по т. 9

icon-pdf Проектоматериали по т. 10

 

Към т.4 – Проектобюджет за 2021 г. актуализиран

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б icon-pdfПриложение №12-в
icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

Публикувани на 09.03.2021 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №14

icon-pdf Протокол от заседание №14

icon-pdf Решения от заседание №14

icon-pdf Приложение към решение № 504-2(14)04.03.2021

icon-pdf Приложение към решение № 506-3(14)04.03.2021

icon-pdf Приложение към решение № 530-4(14)04.03.2021

icon-pdf Приложение към решение № 531-4(14)04.03.2021

Приложение към решение № 508-4(14)04.03.2021 г – бюджет на Община Варна за 2021 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б icon-pdfПриложение №12-в
icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №14