Заседание №17 от 15.06.2021 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №17 от 15.06.2021 г.

Заседанието може да видите в YouTube канала на Общински съвет-Варна


Публикувани на 22.06.2021 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №17

icon-pdf Протокол от заседание №17

icon-pdf Решения от заседание №17

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №17

icon-pdf Приложение към решение № 555-3(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 557-3(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 580-5(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 581-5(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 583-6(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 584-6(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 585-6(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 586-6(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 587-7(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 588-7(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 595-11(17)15.06.2021

icon-pdf Приложение към решение № 596-12(17)15.06.2021


Публикувани на  07.06.2021 г., актуализирани на 14.06.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №17

icon-pdf Допълнение към проект за дневен ред на заседание №17

icon-pdf  Проектоматериали по т.1

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 и допълнителни проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3  и допълнителни проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9

zip-icon_sm Проектоматериали по т.10

zip-icon_sm Проектоматериали по т.11

zip-icon_sm Проектоматериали допълнителни