Заседание №20 от 29.09.2021 г. и 30.09.2021 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №20 от 29.09.2021 г. и 30.09.2021 г.

Заседанието  може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  24.09.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №20

zip-icon_smПроектоматериали по т.2 – част 1

zip-icon_smПроектоматериали по т.2 – част 2

zip-icon_smПроектоматериали по т.2 – част 3

icon-pdf Проектоматериали по т.3 – отчет на бюджета     icon-pdf Проектоматериали по т.3 – протокол от публично обсъждане

zip-icon_smПроектоматериали по т.3

zip-icon_smПроектоматериали по т.4

zip-icon_smПроектоматериали по т.5

icon-pdf Проектоматериали по т.6

zip-icon_smПроектоматериали по т.7

zip-icon_smПроектоматериали по т.8

zip-icon_smПроектоматериали по т.9

icon-pdf Проектоматериали по т.10

icon-pdf Проектоматериали по т.11

 


Публикувани на 07.10.2021 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №20

icon-pdf Протокол от заседание №20

icon-pdf Решения от заседание №20

        icon-pdf Приложение към решение № 650-4 №1

        icon-pdf Приложение към решение № 650-4 №2

        icon-pdf Приложение към проект за решение № 652-5

        icon-pdf Приложение към решение № 653-5

        icon-pdf Приложение към решение № 659-5

        icon-pdf Приложение към решение № 660-5

        icon-pdf Приложение към решение № 661-6

        icon-pdf Приложение към решение № 662-7

        icon-pdf Приложение към решение № 663-7

        icon-pdf Приложение към решение № 665-9

        icon-pdf Приложение към решение № 666-9

        icon-pdf Приложение към решение № 667-9

        icon-pdf Приложение към решение № 668-9

        icon-pdf Приложение към проект за решение № 669-10

        icon-pdf Приложение към решение № 670-10

        icon-pdf Приложение към решение № 671-11

        icon-pdf Приложение към решение № 672-11

        icon-pdf Приложение към решение № 673-12

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №20

zip-icon_sm Поименно явно гласуване от заседание №20