Заседание №22 от 10.12.2021 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №22 от 10.12.2021 г. – онлайн

С цел спазване на противоепидемични мерки на територията на страната съгласно заповед №РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Варна ще се състои в съответствие с указаните предписания.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  06.12.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №22

zip-icon_smПроектоматериали по т.2

zip-icon_smПроектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Допълнителни материали за включване в дневния ред

 


Публикувани на 14.12.2021 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №22

icon-pdf Протокол от заседание №22

icon-pdf Решения от заседание №22

        icon-pdf Приложение към решение №791-6-2-(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №769-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №770-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №771-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №772-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №790-6-1(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №791-6-1(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №792-6-1(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №794-8-1(22)10.12.2021

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №22