Заседание №25 от 20.04.2022 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2019-2023 > ...

Заседание №25 от 20,21.04.2022 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  15.04.2022 г., актуализирани на 19,.04.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №25

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – ПК “Собственост и стопанство”

icon-pdf Проектодокументи по т.2 – Комисия по приватизация и следприватизационен контрол

zip-icon_sm Проектодокументи по т.3 – ПК “Финанси и бюджет”

        Проектодокументи по т.3.1 – Проектобюджет на община Варна за 2022 г. /с корекции/

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №10-б icon-pdfПриложение №11
icon-pdfПриложение №12 icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б
icon-pdfПриложение №12-в icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д
icon-pdfПриложение №13 icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15
icon-pdfПриложение №16 icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18
icon-pdfПриложение №19 icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21
icon-pdfПриложение №22 icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24
icon-pdfПриложение №25 icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27
icon-pdfПриложение №28 icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30
icon-pdfПриложение №31 icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33
icon-pdfПриложение №34 icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36

        icon-pdf Проектодокументи по т.3.2 – ПК “Финанси и бюджет” – даване на съгласие за поемане на дългосрочен дълг

        icon-pdf Проектодокументи по т.3.11 – ПК “Финанси и бюджет” – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от ЕС на община Варна за 2020 г. и протокол от публичното обсъждане

zip-icon_sm Проектодокументи по т.4 – ПК “Култура и духовно развитие”

icon-pdf Проектодокументи по т.5 – ПК “Благоустройство и комунални дейности”

zip-icon_sm Проектодокументи по т.6 – ПК “Архитектура и градоустройство”

zip-icon_sm Проектодокументи по т.7 – ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

icon-pdf Проектодокументи по т.9 – Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 60 съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна.

zip-icon_sm Проектодокументи по т.10 – Разглеждане на решение № 844-8(30)/30.03.2022 г. на Общински съвет – Варна, върнато със Заповед № РД – 22-7706-42/12.04.2022 г. на Областния управител на област с административен център Варна

zip-icon_sm Допълнителни материали


Публикувани на 27.04.2022 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №25

icon-pdf Протокол от заседание №25

icon-pdf Решения от заседание №25

        icon-pdf Приложение към решение № 908-4(25)/20.04.2022 – Бюджет на община Варна за 2022 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №10-б icon-pdfПриложение №11
icon-pdfПриложение №12 icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б
icon-pdfПриложение №12-в icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д
icon-pdfПриложение №13 icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15
icon-pdfПриложение №16 icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18
icon-pdfПриложение №19 icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21
icon-pdfПриложение №22 icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24
icon-pdfПриложение №25 icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27
icon-pdfПриложение №28 icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30
icon-pdfПриложение №31 icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33
icon-pdfПриложение №34 icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36

        icon-pdf Приложение към решение № 866-2(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 889-3(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 917-4(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 919-4(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 921-5(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 922-5(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 932-9(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 933-10(25)20.04.2022

   icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №25