Заседание №29 от 08.11.2022 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №29 от 08.11.2022 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  04.11.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №29

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – част 1

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – част 2

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – част 3

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – част 4

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – част 5

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1 – част 6

zip-icon_sm Проектодокументи по т.2 – част 1

zip-icon_sm Проектодокументи по т.2 – част 2

zip-icon_sm Проектодокументи по т.2 – част 3

icon-pdf Проектодокументи по т.3

zip-icon_sm Проектодокументи по т.4

zip-icon_sm Проектодокументи по т.5

icon-pdf Проектодокументи по т.7

zip-icon_sm Проектодокументи по т.8

zip-icon_sm Проектодокументи по т.9

icon-pdf Проектодокументи по т.10


Публикувани на  15.11.2022 г

icon-pdf Дневен ред от заседание № 29

icon-pdf Протокол от заседание № 29

icon-pdf  Решения от заседание № 29

  icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1030-1(29)08.11.2022

  icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1031-1(29)08.11.2022

  icon-pdf  Приложение № 2 към решение № 1030-1(29)08.11.2022

  icon-pdf  Приложение към решение № 1030-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1032-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1035-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1038-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1039-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1041-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1042-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1044-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1045-1(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1077-2(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1097-4(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1098-4(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1102-5(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1103-5(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1104-5(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1105-5(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1107-8(29)08.11.2022

  icon-pdf  Приложение към решение № 1108-9(29)08.11.2022

  icon-pdf Приложение към решение № 1109-10(29)08.11.2022

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 29