Заседание №3 от 27.12.2019 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №3 от 27.12.2019 г.

Публикуван на 20.12.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №3


Публикувани на 23.12.2019 г.

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3

icon-pdf Проектоматериали по т. 4


Публикувани на 03.01.2020 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №3

icon-pdf Протокол от заседание №3

icon-pdf Решения от заседание №3

          icon-pdf Приложение към решение № 57-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-59-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-60-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-62-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-63-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-66-3(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-68-3(3)27.12.2019 г.

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №3


Публикуван на 07.01.2020 г.

 icon-pdf Публикация на протокол №3 в печатни издания