Заседание №31 от 21.12.2022 г. и 22.12.2022 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №31 от 21.12.2022 г. и 22.12.2022 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  16.12.2022 г.,актуализирани на 19.12.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №31

icon-pdf Проектодокументи по т.1

icon-pdf Проектодокументи по т.2

icon-pdf Проектодокументи по т.3

zip-icon_sm Проектодокументи по т.4

icon-pdf Проектодокументи по т.5

zip-icon_sm Проектодокументи по т.6

zip-icon_sm Проектодокументи по т.7

zip-icon_sm Проектодокументи по т.8

zip-icon_sm Проектодокументи по т.9

icon-pdf Проектодокументи по т.11

icon-pdf Проектодокументи по т.12

zip-icon_sm Проектодокументи по т.13

icon-pdf Проектодокументи по т.14

zip-icon_sm Допълнителни материали


Публикувани на 29.12.2022 г.

icon-pdf Дневен ред от заседание № 31

icon-pdf Протокол от заседание № 31

icon-pdf Решения от заседание № 31

icon-pdf Приложение към решение № 1119-3(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1125-3(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1126-3(31)21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1141-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1142-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1143-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1144-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1152-5(31)-21.12.2022г. – №1

icon-pdf Приложение към решение № 1152-5(31)-21.12.2022г. – №2

icon-pdf Приложение към решение № 1153-5(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1156-6(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1157-7(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1158-7(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1159-7(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1160-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1161-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1162-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1163-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1166-9(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1168-10(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1172-15(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 31