Заседание №8 от 29.09.2020 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2019-2023 > ...

Заседание №8 от 29.09.2020 г.

С цел спазване на противоепидемични мерки на територията на страната, съгласно Решение № 609 от 28.08.2020 г. на Министерски съвет, Заповеди № РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 3201/01.09.2020 г. на кмета на Община Варна, осмото заседание на Общински съвет – Варна ще се състои в съответствие с указаните предписания.

Заседанието ще се проведе без присъствие на външни лица, при осигурено ПРЯКО ИЗЛЪЧВАНЕ от Зала „Пленарна“ на Община Варна!


Публикувани на  25.09.2020 г.
Актуализирани на 26.09.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_smПроектоматериали по т.7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9

icon-pdf Проектоматериали по т.10

zip-icon_sm Проектоматериали по т.11

zip-icon_sm Проектоматериали по т.12

icon-pdf Проектоматериали по т.14

 


Публикувани на 06.10.2020 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №8

icon-pdf Протокол от заседание №8

icon-pdf Решения от заседание №8

          icon-pdf Приложение към решение № 349-1(8)/29.09.2020 г. –  отчет на бюджета

          icon-pdf Приложение към решение № 350-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 355-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 357-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 393-4(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 393-4-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №393-4-2(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №395-5(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №396-5 №1 (8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №396-5 №2 (8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №397-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №398-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №399-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 400-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 401-7(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №402-7(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 409-12(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 410-13-№1-(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 410-13-№2-(8)/29.09.2020

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №8