Заседание № 8 от 11.03.2024 г. и 12.03.2024 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание № 8 от 11.03.2024 г. и 12.03.2024 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на 06.03.2024 г., актуализирани на 07.03.2024 г.

icon-pdf Проект за дневен ред  на заседание №8

icon-pdf Проектоматериали по т. 2

icon-pdf Проектоматериали по т. 3

zip-icon_sm Проектоматериали по т. 4 – бюджет

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

icon-pdf Проектоматериали по т. 7

icon-pdf Допълнителен материал


Публикувани на 19.03.2024 г.

icon-pdf Дневен ред от заседание № 8 от 11.03.,12.03.2024 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 8 от 11.03.,12.03.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 8 от 11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №115-3(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №116-4(8)/11.03.,12.03.2024 г.  – Бюджет

     icon-pdf Приложение към решение №116-4-11(8)/11.03.,12.03.2024 г. – Икономическа рамка за 2024 г. по договор за обществен превоз на пътници

     icon-pdf Приложение към решение №119-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №120-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №121-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №122-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 8 от 11.03.,12.03.2024 г.