Заседание №13 от 15.02.2021 г. – извънредно

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2019-2023 > ...

Заседание №13 от 15.02.2021 г. – извънредно

С цел спазване на противоепидемични мерки на територията на страната, съгласно Решение № 855/25.11.2020 г. на Министерски съвет, Заповеди № РД-01-51/26.01.2021 г., № РД-01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г., №РД-01-20/15.01.2021 г. и №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 0204/28.01.2021 г. на кмета на Община Варна, заседанието на Общински съвет – Варна ще се състои в съответствие с указаните предписания.

Заседанието ще се проведе ОНЛАЙН и може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-Варна


Публикувани на  12.02.2021 г.,

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №13

icon-pdf Проектодокументи на заседание №13


Публикувани на 18.02.2021 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №13

icon-pdf Протокол от заседание №13

icon-pdf Решения от заседание №13

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №13