Заседание №24 от 30.03.2022 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2019-2023 > ...

Заседание №23 от 01.03.2022 г. извънредно

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на  25.03.2022 г., актуализирани на 28.03.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №24

icon-pdf Проектоматериали по т. 2 – Приемане отчета на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на община Варна за 2020

 zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 – ПК “Финанси и бюджет”

 zip-icon_sm Проектоматериали по т.3 – ПК “Собственост и стопанство”

 icon-pdf Проектоматериали по т.4 – ПК “Наука и образование”

 zip-icon_sm Проектоматериали по т.5 – ПК “Здравеопазване”

 zip-icon_sm Проектоматериали по т.6 – ПК “Транспорт”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7 – ПК “Благоустройство и комунални дейности”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8 – ПК “ЕВМС”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9 – ПК “СДЖП”

 icon-pdf Проектоматериали по т.10

zip-icon_sm Допълнителни проектоматериали


Публикувани на 06.04.2022 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №24

icon-pdf Протокол от заседание №24

icon-pdf Решения от заседание №24

        icon-pdf Приложение към решение № 804-2

        icon-pdf Приложение към решение № 805-2

        icon-pdf Приложение към решение № 806-2

        icon-pdf Приложение към решение № 808-2

        icon-pdf Приложение към решение № 811-2

        icon-pdf Приложение към решение № 812-2

        icon-pdf Приложение към решение № 813-2

        icon-pdf Приложение към решение № 814-2

        icon-pdf Приложение към решение № 835-5

        icon-pdf Приложение към решение № 836-5

        icon-pdf Приложение към решение № 837-5

        icon-pdf Приложение към решение № 838-5

        icon-pdf Приложение към решение № 839-5

        icon-pdf Приложение към решение № 841-7

        icon-pdf Приложение към решение № 843-8

        icon-pdf Приложение към решение № 844-8

        icon-pdf Приложение към решение № 845-8

        icon-pdf Приложение към решение № 846-9

        icon-pdf Приложение към решение № 847-9

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №24