Заседание №37 от 18.09.2023 г. и 19.09.2023 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2023-2027 > ...

Заседание №37 от 18.09.2023 г. и 19.09.2023 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на 14.09.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №37

zip-icon_sm Проектодокументи по т.1

icon-pdf Проектодокумент по т. 1.2. – ПК “Финанси и бюджет”

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №1а icon-pdfПриложение №1б
icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3 icon-pdfПриложение №4
icon-pdfПриложение №4а icon-pdfПриложение №4б icon-pdfПриложение №4в
icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а icon-pdfПриложение №6
icon-pdfПриложение №6а icon-pdfПриложение №7 icon-pdfПриложение №8
icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10 icon-pdfПриложение №10а
icon-pdfПриложение №10б icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12а icon-pdfПриложение №12б icon-pdfПриложение №12в
icon-pdfПриложение №12г icon-pdfПриложение №12д icon-pdfПриложение №12е
icon-pdfПриложение №12ж icon-pdfПриложение №12з icon-pdfПриложение №12и
icon-pdfПриложение №12й icon-pdfПриложение №12к icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

zip-icon_sm Проектодокументи по т.2 – част 1

zip-icon_sm Проектодокументи по т.2 – част 2

icon-pdf Проектодокумент по т.2 – част 3

zip-icon_sm Проектодокументи по т.3

zip-icon_sm Проектодокументи по т.4

zip-icon_sm Проектодокументи по т.5

icon-pdf Проектодокумент по т.6

icon-pdf Проектодокумент по т.8

zip-icon_sm Проектодокументи по т.9

icon-pdf Проектодокумент по т.10

icon-pdf Проектодокумент по т.11

icon-pdf Проектодокумент по т.12


Публикувани на 25.09.2023 г.

icon-pdf Дневен ред от заседание № 37 от 18.09.2023 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 37 от 18.09.2023 г.

icon-pdf Решения от заседание № 37 от 18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1340-1(37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1342-1(37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1343-1(37)/18.09.2023 г. 

icon-pdfПриложение към решение  №1348-1(37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1355-2(37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1383-4 (37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1384-4 (37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1385-4(37)/18.09.2023

icon-pdfПриложение към решение  №1386-4(37)/18.09.2023

icon-pdfПриложение към решение  №1387-5(37)/18.09.2023

icon-pdfПриложение към решение  №1388-5(37)/18.09.2023 г.

icon-pdfПриложение към решение  №1389-5-2(37)/18.09.2023

icon-pdfПриложение към решение  №1390-6(37)/18.09.2023

icon-pdfПриложение към решение  №1395-11(37)/18.09.2023

icon-pdfПриложение към решение №1382-3(37)/18.09.2023 г.

 

Приложение към решение  №1341-1(37)18.09.2023 г – Бюджет на община Варна за 2023 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №1а icon-pdfПриложение №1б
icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3 icon-pdfПриложение №4
icon-pdfПриложение №4а icon-pdfПриложение №4б icon-pdfПриложение №4в
icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а icon-pdfПриложение №6
icon-pdfПриложение №6а icon-pdfПриложение №7 icon-pdfПриложение №8
icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10 icon-pdfПриложение №10а
icon-pdfПриложение №10б icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12а icon-pdfПриложение №12б icon-pdfПриложение №12в
icon-pdfПриложение №12г icon-pdfПриложение №12д icon-pdfПриложение №12е
icon-pdfПриложение №12ж icon-pdfПриложение №12з icon-pdfПриложение №12и
icon-pdfПриложение №12й icon-pdfПриложение №12к icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 37