Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание №22 от 30.11.2017 г., 01.12.2017 г.

Публикуван на 24.11.2017 г.
Актуализиаран на 28.11.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание № 22


Публикувани на 07.12.2017 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №22

icon-pdf Протокол от заседание №22

icon-pdf Решения от заседание №22

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №22

icon-pdf Приложение №875-2 Актуализиран бюджет на Община Варна за 2017 г.

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №22


icon-pdf Публикация на протокол №22 в печатни издания