Заседание № 23 от 21.12.2017 г.

Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание № 23 от 21.12.2017 г.

Публикуван на 15.12.2017 г.
Актуализиран на 19.12.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №23


Публикувани на 28.12.2017 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №23

icon-pdf Протокол от заседание №23

icon-pdf Решения от заседание №23

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №23

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №23


icon-pdf Публикация на протокол №23 в печатни издания