Заседание № 25 от 25.01.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание № 25 от 25.01.2018 г.

Публикувани на 15.01.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №25


Публикувани на 30.01.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №25

icon-pdf Протокол от заседание №25

icon-pdf Решения от заседание №25

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №25


icon-pdf Публикация на протокол №25 в печатни издания