Заседание № 26 от 31.01.2018 г. и 01.02.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание № 26 от 31.01.2018 г. и 01.02.2018 г.

Публикуван на 26.01.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №26


Публикувани на 05.02.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №26

icon-pdf Протокол от заседание №26

icon-pdf Решения от заседание №26

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №26

zip-icon_sm Приложение Бюджет 2018  към решение от заседание №26

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №26


icon-pdf Публикация на протокол №26 в печатни издания