Заседание № 27 от 16.02.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание № 27 от 16.02.2018 г.

Публикувани на 13.02.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №27


Публикувани на 16.02.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №27

icon-pdf Протокол от заседание №27

icon-pdf Решения от заседание №27

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №27

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №27


icon-pdf Публикация на протокол №27 в печатни издания