Заседание № 28 от 21.03.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание № 28 от 21.03.2018 г.

Публикувани на 16.03.2018 г.
Актуализирани на 20.03.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №28


Публикувани на 26.03.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №28

icon-pdf Протокол от заседание №28

icon-pdf Решения от заседание №28

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №28

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №28 част 1

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №28 част 2

zip-icon_sm Приложение към решение № 1112-3 от заседание №28


icon-pdf Публикация на протокол №28 в печатни издания