Заседание № 29 от 03.04.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание № 29 от 03.04.2018 г.

Публикувани на 30.03.2018 г.
Актуализирани на 02.04.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №29


Публикувани на 04.04.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №29

icon-pdf Протокол от заседание №29

icon-pdf Решения от заседание №29

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №29


icon-pdf Публикация на протокол №29 в печатни издания