Заседание № 35 от 05.10.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание № 35 от 05.10.2018 г.

Публикувани на 01.10.2018 г.
Актуализирани на 03.10.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №35

zip-icon_sm Проектодокументи – т.2 и т.3

zip-icon_sm Проектодокументи точка – т. 4  /част 1/

zip-icon_sm Проектодокументи точка – т.4 /част 2/

zip-icon_sm Проектодокументи – от т. 5 до т. 13


Публикувани на 12.10.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №35

icon-pdf Протокол от заседание №35

icon-pdf Решения от заседание №35

zip-icon_sm Приложения към решение № 1404-8 част 1

icon-pdf Приложения към решение № 1404-8 част 2

zip-icon_sm Приложения към решение № 1404-8 част 3

zip-icon_sm Приложения към решение №1410-13

zip-icon_sm Приложения към решения  №1346-2-1, №1349-2,  №1350-2,  №1357-4, №1377-4, №1391-5, №1395-6, №1395-6-1, №1396-6, №1398-7, №1400-7, №1401-7, №1406-9, №1408-11-1, №1409-12, №1345-2

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №35

icon-pdf Публикация на протокол №35 в печатни издания