Заседание № 41 от 27.06.2019 г. и 28.06.2019 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание № 41 от 27.06.2019 г.

Публикувани на  24.06.2019 г., актуализирани на 25.06 и 26.06..2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №41

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3         icon-pdf Допълнителни проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9

icon-pdf Проектоматериали по т.10

icon-pdf Проектоматериали по т.11

icon-pdf Проектоматериали по т.12


Публикувани на 04.07.2019 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №41

icon-pdf Протокол от заседание №41

icon-pdf Решения от заседание №41

icon-pdf  Приложение към решение №1710-3

icon-pdf  Приложение към решение № 1711-3

icon-pdf  Приложение към решение №1716-3

icon-pdf  Приложение към решение №1718-3

icon-pdf  Приложение към решение №1724-3

icon-pdf  Приложение към решение №1725-4

icon-pdf  Приложение към решение №1726-4

icon-pdf  Приложение към решение №1736-4

icon-pdf  Приложение към решение №1738-6

icon-pdf  Приложение към решение №1739-6

icon-pdf  Приложение към решение № 1742-7

icon-pdf  Приложение към решение №1744-8

icon-pdf  Приложение към решение № 1745-9

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №41


icon-pdf Публикация на протокол №41 в печатни издания