Заседание № 42 от 01.08.2019 г.

Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание № 42 от 01.08.2019 г.

Публикувани на  30.07.2019 г
Актуализирани на  31.07.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №42

zip-icon_sm Проектоматериали на заседание №42

icon-pdf Допълнителни проектоматериали на заседание №42

 


Публикувани на 02.08.2019 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №42

icon-pdf Протокол от заседание №42

icon-pdf Решения от заседание №42

icon-pdf  Приложение към решение №1774-8

icon-pdf  Приложение към решение №1773-7

icon-pdf  Приложение към решение №1770-4

icon-pdf  Приложение към решение №1768-3

icon-pdf  Приложение към решение №1769-3

icon-pdf  Приложение към решение №1766-3

icon-pdf  Приложение към решение №1767-3

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №42


icon-pdf Публикация на протокол №42 в печатни издания