Заседание № 43 от 13.08.2019 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание № 43 от 13.08.2019 г.

Публикувани на  09.08.2019 г., актуализирани на 12.08.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №43

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 ПК “Култура и духовно развитие”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3 ПК “Финанси и бюджет”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4 ПК “Собственост и стопанство”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5 ПК “Архитектура”

icon-pdf Проектоматериали по т.6 Отчет на Председателя на ОбС

icon-pdf Проектоматериали по т.7 Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи

 


Публикувани на 19.08.2019 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №43

icon-pdf Протокол от заседание №43

icon-pdf Решения от заседание №43

icon-pdf  Приложение към решение №1797-3

icon-pdf  Приложение към решение №1806-3

icon-pdf  Приложение към решение №1823-5

icon-pdf  Приложение към решение №1784-3

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №43


icon-pdf Публикация на протокол №43 в печатни издания