Заседание №32 от 28.06.2018 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №32 от 28.06.2018 г.

Публикуван на 22.06.2018 г.
Актуализирани на 26.06.2018

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №32

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 1

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 2

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 3

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 4

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 5

zip-icon_sm Проектоматериали т.3

zip-icon_sm Проектоматериали т.4 и т.5

zip-icon_sm Проектоматериали т.6 до т.15


Публикувани на 02.07.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №32

icon-pdf Протокол от заседание №32

icon-pdf Решения от заседание №32

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №32

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №32

 

icon-pdf Публикация на протокол №32 в печатни издания