Заседание №10 от 04.08.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №10 от 04.08.2016 г.

Публикуван на 01.08.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №10


Публикувани на 12.08.2016 г. и 16.08.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №10

icon-pdf Протокол от заседание №10

icon-pdf Решения от заседание №10

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №10

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №10


icon-pdf Публикация на протокол №10 в печатни издания