Заседание №13 от 29.09.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №13 от 29.09.2016 г.

Публикуван на 26.09.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №13


Публикувани на  7.10.2016 г., 10.10.2016 г., 11.10.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №13

icon-pdf Протокол от заседание №13

icon-pdf Решения от заседание №13

zip-icon_sm Приложения към решения  от заседание №13

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №13


icon-pdf Публикация на протокол №13 в печатни издания