Заседание №15 от 30.01.2017 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №15 от 30.01.2017 г.

Публикуван на 26.01.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №15


Публикувани на 3.02.2017г. и 6.02.2017г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №15

icon-pdf Протокол от заседание №15

icon-pdf Решения от заседание №15

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №15

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №15


icon-pdf Публикация на протокол №15 в печатни издания