Заседание № 17 от 12.04.2017 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание № 17 от 12.04.2017 г.

Публикуван на 11.04.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №17


Публикувани на 13.04.2017 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №17

icon-pdf Протокол от заседание №17

icon-pdf Решения от заседание №17

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №17

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №17


icon-pdf Публикация на протокол №17 в печатни издания