Заседание №19 от 19.05.2017 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №19 от 19.05.2017 г.

Публикуван на 15.05.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №19


Публикувани на 25.05.2017 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №19

icon-pdf Протокол от заседание №19

icon-pdf Решения от заседание №19

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №19

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №19


icon-pdf Публикация на протокол №19 в печатни издания