Заседание №2 от 02.12.2015 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №2 от 02.12.2015 г.

Публикуван на 27.11.2015 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №2


Публикувани на 10.12.2015 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №2

icon-pdf Протокол от заседание №2

icon-pdf Решения от заседание №2

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание №2

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №2


 icon-pdf Публикация на протокол №2 в печатни издания