Заседание №3 от 17.12.2015 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №3 от 17.12.2015 г.

Публикуван на 14.12.2015 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №3


Публикувани на 04.01.2016 г. и 05.01.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №3

icon-pdf Протокол от заседание №3

icon-pdf Решения от заседание №3

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 3

icon-pdf Приложениe – Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2014 г.

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №3


icon-pdf Публикация на протокол №3 в печатни издания