Заседание №4 от 28.12.2015 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №4 от 28.12.2015 г.

Публикуван на 23.12.2015 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №4


Публикувани на 05.01.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №4

icon-pdf Протокол от заседание №4

icon-pdf Решения от заседание №4

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №4


icon-pdf Публикация на протокол №4 в печатни издания