Заседание №5 от 27.01.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №5 от 27.01.2016 г.

Публикуван на 22.01.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №5


Публикувани на 04.02.2016 г., 05.02.2016 г., 08.02.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №5

icon-pdf Протокол от заседание №5

icon-pdf Решения от заседание №5

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №5

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №5


icon-pdf Публикация на протокол №5 в печатни издания