Заседание №7 от 20.04.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №7 от 20.04.2016 г.

Публикуван на 15.04.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №7


Публикувани на 28.04.2016 г., 03.05.2016 г., 04.05.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №7

icon-pdf Протокол от заседание №7

icon-pdf Решения от заседание №7

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание №7

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №7


icon-pdf Публикация на протокол №7 в печатни издания